.amrec-purchase-option>.amrec-label { text-shadow: none !important; }

Pokyny k ochrane údajov

Pokyny k ochrane údajov

Stav: apríl 2019

Úvod

A.      Všeobecné informácie

I.        Subjekt zodpovedný za zachádzanie s údajmi v rámci tejto webovej stránky
II.      Osoba zodpovedná za ochranu údajov
III.    Účely spracovania a príslušný právny základ
IV.    Príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov
V.      Kritéria doby uloženia osobných údajov
VI.    Vaše práva ako príslušnej osoby

 

Úvod

Ochrana informácií súvisiacich s Vami, ako Vášho mena, telefónneho čísla a e-mailovej alebo IP adresy (tzv. „osobných údajov") je pre nás dôležité. Preto podporujeme túto webovú stránku a naše na nej ponúkané služby podľa platných zákonov na ochranu údajov, hlavne nariadenia EÚ o ochrane údajov (DS-GVO) a Spolkového zákona o ochrane údajov (BDSG).

Nasledovne nájdete vysvetlenie, ako zachádzame v tejto súvislosti s Vašimi osobnými údajmi.

 

A. Všeobecné informácie

I. Subjekt zodpovedný za zachádzanie s údajmi v rámci tejto webovej stránky

Nakladateľstvo Hueber Verlag GmbH & Co. KG, konateľkou: Michaela Hueber
Baubergerstraße 30
D-80992 München

Telefón +49 89 / 9602-0
Telefax +49 89 / 9602-358

II. Osoba zodpovedná za ochranu údajov

Wolfgang Herbst
Nakladateľstvo Hueber Verlag GmbH & Co. KG
Baubergerstrage 30
D-80992 München

e-mail: datenschutz@hueber.de

 

III. Účely spracovania a príslušný právny základ

1.         Informatívne používanie webovej stránky

V prípade čisto informatívneho používania webovej stránky, teda ak sa nezaregistrujete alebo nám predáte informácie inou formou, spracujem len osobné údaje, ktoré Váš prehliadač prenesie na naše servery.

Právnou podstatou je pritom náš opodstatnený záujem. V rámci potrebných úvah o záujmoch sme súčasne zvážili Váš záujem o príslušné utajenie Vašich osobných údajov a naše záujmy o poskytnutie tejto webovej stránky. Váš záujem o utajenie sa pritom dostáva do úzadia. Inak by sme Vám nemohli túto webovú stránku dať k dispozícii.

Ak by ste si chceli prezrieť naše webové stránky, spracujeme nasledujúce údaje, ktoré technicky potrebujeme, aby sme Vám ich mohli ukázať a zaistiť stabilitu a bezpečnosť:

-       IP adresa

-       dátum a čas dopytu

-       časový rozdiel voči Greenwich Mean Time (GMT)

-       obsah požiadavky (konkrétna strana alebo súbor)

-       stav prístupu / stavový kód HTTP

-       zakaždým prenášané množstvo údajov

-       webová stránka, z ktorej prichádza požiadavka

-       prehliadač

-       operačný systém a jeho povrch

-       jazyk a verzia software prehliadača

Okrem predtým vymenovaných údajov sa pri Vašom používaní našej webovej stránky vo Vašom koncovom zariadení ukladajú cookies. U cookies sa jedná o malé textové súbory, ktoré sú na Vašom pevnom disku ukladajú s priradením k Vášmu používanému prehliadači a cez ktoré na miesto, ktoré určuje cookie (tu cez nás), prichádzajú isté informácie. Cookies nemôžu realizovať programy alebo prenášať víry na Vaše koncové zariadenie. Slúžia na to, aby bola internetová ponuka pre užívateľa celkovo vľúdnejšia a efektívnejšia.

2.         Používanie cookies

Ďalej nájdete informácie pre používanie cookies. Pod „B. Poverení poskytovatelia a Web Analytics" nájdete informácie pre používanie nástrojov analýzy na tejto webovej stránke.

a) Táto webová stránka používa tieto druhy cookies, ktorých rozsah a fungovanie sú vysvetlené ako:

-       prechodné cookies (pozri b)

-       stále cookies (pozri c)

b) Prechodné cookies sa automaticky vymažú, akonáhle zatvoríte prehliadač. Patria sem najmä session-cookies. Tieto ukladajú takzvanú adresu session-ID, pomocou ktorej je možné priradzovať rôzne požiadavky Vášho prehliadača spoločnému jednaniu. Takto je možné zase rozoznať Vaše koncové zariadenie, akonáhle sa vrátite na našu webovú stránku. Session-cookies sa vymažú, keď sa odhlásite alebo zatvoríte prehliadač.

c) Stále cookies sa automaticky vymažú po zadanej dobe, ktorá sa môže líšiť podľa daného cookie. Kedykoľvek máte možnosť cookies v bezpečnostných nastaveniach svojho prehliadača vymazať.

d) Svoje nastavenie prehliadača môžete konfigurovať podľa svojho priania a napr. odmietnuť prijímanie third-party-cookies alebo alien cookies. Upozorňujeme Vás na to, že prípadne nebudete mať možnosť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

e) Cookies používame, aby sme Vás mohli identifikovať pri nasledujúcich návštevách, pokiaľ u nás disponujte accountom. Inak by ste sa museli pri každej návšteve znova zalogovať.

3.         Naviazanie kontaktu

V prípade Vášho naviazania kontaktu s nami e-mailom alebo pomocou kontaktného formulára budú Vami oznámené údaje (Vaša e-mailová adresa, Vaše meno a príp. Vaše telefónne číslo) u nás uložené, aby mohli byť zodpovedané Vaše otázky.

Právnou podstatou je pritom náš opodstatnený záujem. V rámci potrebných úvah o záujmoch sme súčasne zvážili Váš záujem o príslušné utajenie Vašich osobných údajov a naše záujmy o poskytnutie tejto webovej stránky. Váš záujem o utajenie sa pritom dostáva do úzadia. Inak by sme nemohli reagovať na Vaše naviazanie kontaktu.

4.         Využívanie nášho e-shopu

a) Ak máte záujem objednávať s našom e-shope, je pre uzavretie zmluvy potrebné, aby ste uviedli svoje osobné údaje, ktoré potrebujeme pre priebeh Vašej objednávky. Pre priebeh zmlúv potrebné povinné údaje sú zvlášť označené, ďalšie údaje sú dobrovoľné. Vami zadané údaje spracujeme pre vy bavenie Vašej objednávky.

V rámci poskytovania našich služieb angažujeme poskytovateľov služieb. Týmto pritom dávame k dispozícii osobné údaje. Títo poskytovatelia služieb sa nám zmluvne zaviazali, že budú s osobnými údajmi zaobchádzať rovnako svedomito ako my.

Právnou podstatou toho je príprava, realizácia a priebeh príslušnej kúpnej zmluvy.

b) Môžete dobrovoľne založiť svoje zákaznícke konto, pomocou ktorého by sme mohli ukladať Vaše údaje pre pozdejšie ďalšie nákupy. V prípade odmietnutia účtu pod „Moje konto" sa Vami zadané údaje uložené odvolateľne. Všetky ďalšie údaje, vrátane Vášho používateľského konta, môžete kedykoľvek nechať vymazať. Obráťte sa za týmto účelom e-mailom na datenschutz@hueber.de.

Zachádzanie s Vašimi osobnými údajmi je realizované v záujme prípravy, realizácie a priebehu príslušnej  užívacej zmluvy.

c) S Vami uvedenými údajmi môžeme ďalej pracovať, aby sme Vás informovali o ďalších zaujímavých výrobkoch z nášho portfólia alebo Vám posielať e-maily s technickými informáciami.

d) Na základe obchodných zadaní a zadaní zodpovedajúcich daňovému právu sme povinní na dobu desať rokov uložiť Vaše údaje o adresách, platbách a objednávkach. Avšak po dvoch rokoch spracovanie obmedzujeme, tzn. Vaše údaje budú potom používané len na dodržiavanie zákonných záväzkov.

e) Aby sa predišlo neoprávneným prístupom tretích strán k Vašim osobným údajom, najmä finančným, je postup objednávania zamknutý pomocou techniky TLS.

5.         Využívanie našej pracovnej burzy

a) Ak by ste mali záujem o zverejňovanie inzercie voľných pracovných miest alebo ich hľadanie v našej pracovnej burze, museli by ste sa zaregistrovať prostredníctvom uvedenia svojej e-mailovej adresy a mena. Na registráciu používame tzv. metódu Double-Opt-In. Vaša registrácia je teda uzatvorená až po Vašom potvrdení Vášho prihlásenia na našej webovej stránke pomocou voľby jednorázového hesla, ktoré Vám je poslané pre tento účel, a vlastného hesla, ktoré je známe iba Vám. Ak Vaše príslušné potvrdenie nenastane do 72 hodín, Vaše prihlásenie je automaticky z našej databanky vymazané. Uvedenie predtým vymenovaných údajov a navyše pri ponuke pracovných miest adresy firmy a kontaktných údajov kontaktnej osoby sú povinné. Ďalšie informácie môžete dať k dispozícii dobrovoľne.

b) Ak využijete pracovnú burzu na podávanie inzercie voľných pracovných miest alebo ich hľadanie, uložíme Vaše údaje, ktoré sú potrebné pre splnenie zmluvy, než svoj prístup necháte definitívne vymazať. Ďalej uložíme Vami uvedené dobrovoľné údaje na dobu zverejnenia inzercie (8 týždňov), pokiaľ tieto predtým nevymažete. Všetky údaje môžete v chránenom zákazníckom pásme spravovať a meniť.

c) Ak používate pracovnú burzu, je možné, že Vaše údaje budú podľa zmluvnej služby prístupné pre iných užívateľov. Všetkým návštevníkom pracovnej burzy vidia Vaše meno, firemné kontaktné údaje a všetky dobrovoľne pridané údaje, nezávisle na tom, či ste tieto výslovne dali k dispozícii.

d) Zaobchádzanie s Vašimi osobnými údajmi prebieha pri príprave, realizácii a priebehu príslušnej zmluvy o užívaní.

e) Listovanie v pracovnej burze a prezeranie inzerátov je zásadne možné bez uvedenia osobných informácií. Pre naviazanie kontaktu môžete použiť náš pripravený formulár s povinnosťou uviesť meno, oslovenie, e-mailovú adresu, telefónne číslo a bydlisko, alebo rovno poslať e-mail. Tieto údaje odovzdáme výlučne autorovi inzerátu. Nie sú uložené na našich serveroch.

Právnou podstatou je pritom náš opodstatnený záujem o postúpenie Vašich osobných údajov. Váš záujem o utajenie sa pritom dostáva do úzadia, pretože by sme Vám inak tento servis nemohli ponúkať.

f) Aby sa predišlo neoprávneným prístupom tretích strán k Vašim osobným údajom, je spojenie zamknuté pomocou techniky TLS.

6.         Newsletter

a) Ako nástroj pre newsletter (novinky) používame nástroj Copernica firmy Copernica BV. Pri prihlásení do nášho servisu pre newsletter a e-maily sú údaje zadané návštevníkom webových stránok používané výlučne za účelom využitia služby newsletter. Užívatelia môžu byť informovaní o okolnostiach, ktoré sú relevantné pre službu alebo registráciu (napríklad o technických zmenách), e-mailom.

b) Uplatnené sú nasledujúce údaje: oslovenie, meno, e-mailová adresa a príp. zákaznícke číslo. Údaje sa používajú výlučne na posielanie Newsletter a nie sú predávané iným osobám. Pre štatistické účely vykonávame Link-Tracking.

c) Právnou podstatou je pritom Váš súhlas. Váš súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov pre odosielanie Newsletter môžete kedykoľvek pomocou linku v Newsletter pre budúce akcie odvolať bez vzniku iných nákladov ako nákladov za sprostredkovanie podľa základnej sadzby.

7.         Nahlásenia podujatí

Ak sa prihlásite na niektoré podujatie zverejnené v niektorom z našich kalendárov podujatí, budú použité tieto Vaše údaje: oslovenie, meno, tel. číslo, e-mailová adresa, zariadenie/firma, adresa a odbornosti.

Vaše údaje budú predané na príslušnú uvedenú kontaktnú adresu za účelom organizácie a realizácie podujatia a budú použité výlučne na to.

8.         Registrácia lektorov kvôli exkluzívnym výhodám

Ak sa u nás zaregistrujete online ako lektor, budú použité nasledujúce údaje: oslovenie, meno, telefónne číslo, e-mailová adresa, zariadenie/firma, adresa a odbornosti.

Vaše údaje budú predané nášmu poskytovateľovi služieb Arvato SCM Solutions a uložené v zákazníckej databanke. Vaše údaje budú používané pre výtlačky reklamy orientovanej na cieľové skupiny a, ak ste súhlasili s e-mailovou reklamou pomocou Double-Opt-In, pre e-mailovú reklamu orientovanú na cieľové skupiny. Naši externí spolupracovníci využijú údaje tiež, aby s Vami príp. naviazali kontakt kvôli informáciám orientovaným na cieľové skupiny.

Podanie a spracovanie týchto údajov je potrebné, aby sme Vás mohli zaradiť ako lektora a tým Vám mohli zaistiť zľavu za skúšanie niektorých výrobkov.

Právnou podstatou toho je príprava, realizácia a priebeh príslušnej zmluvy o užívaní.

9.         Online vstupné testy

Pri našich interaktívnych online vstupných testoch máte možnosť výsledok testu slobodne poslať mailom niektorému lektorovi. Uveďte pritom ako povinné polia svoje krstné meno, priezvisko a e-mailovú adresu a oslovenie, priezvisko a e-mailovú adresu lektora. Tieto údaje potrebujeme, aby sme mohli Váš výsledok testu predať e-mailom Vášmu lektorovi. Údaje sú po odoslaní e-mailu vymazané.

Právnou podstatou je pritom náš oprávnený záujem o poskytovanie Vašich osobných údajov. Váš záujem o utajenie sa pritom dostáva do úzadia, pretože by sme Vám inak tento servis ponúknuť nemohli.

10.      Technický suport pre naše elektronické výrobky

Okrem často kladených otázok (FAQ) ohľadne našich výrobkov nám môžete v prípade technických problémov klásť otázky telefonicky, faxom, e-mailom alebo pomocou webového formulára. Kvôli naviazaniu kontaktu s Vami musíme uložiť meno a e-mail resp. telefónne číslo. Vaše údaje budú v našom podpornom systéme uložené tak dlho, než Vám dokážeme dať uspokojivú odpoveď. Môže sa stať, že Vašu požiadavku budeme musieť v záujme vyriešenia problému postúpiť naším poskytovateľom technických služieb a títo naviažu kontakt s Vami priamo, aby vec vyjasnili resp. vyriešili. Jedná sa o firmy Fischer, Knoblauch & Co. Medienproduktionsgesellschaft mbH a Schooltas ThiemeMeulenhoff B.V. Smallepad 30 3811 MG Amersfoort. Tieto firmy musia zachádzať s Vašimi osobnými údajmi rovnako starostlivo ako my.

Právnou podstatou je pritom náš opodstatnený záujem. V rámci potrebných úvah o záujmoch sme súčasne zvážili Váš záujem o príslušné utajenie Vašich osobných údajov a naše záujmy o naviazanie kontaktu. Váš záujem o utajenie sa pritom dostáva do úzadia. Inak by sme Vám nemohli reagovať na Vaše naviazanie kontaktu.

11.       Aplikácia

Naše aplikácie spracovávajú a ukladajú osobné údaje užívateľov len za účelom príprav zodpovedajúcich funkcií konkrétnej aplikácie.

Pokiaľ chcete naše aplikácie používať, spracujeme nasledujúce údaje, ktoré sú potrebné z technických dôvodov, aby sme vám umožnili používanie aplikácie a zaistili stabilitu a bezpečnosť:

-       IP adresa

-       Dátum a čas dotazu

-       Rozdiel časového pásma voči greenwichskému strednému času (GMT)

-       Obsah požiadavke (konkrétny stránka alebo súbor)

-       Status prístupu / kód stavu HTTP

-       Aktuálne prenášané množstvo dát

-       Aplikácie, z ktorej požiadavka prichádza

-       Operačný systém a jeho rozhrania

Ak má aplikácia prístup napr. ku kamere, mikrofónu a reproduktoru používaného zariadenia, využíva ich na identifikáciu a prehrávanie dostupných audiovizuálnych obsahov. V rámci tejto funkcie sa neukladajú osobné údaje používateľa.

Právnym základom pre to je začatie, vykonávanie a spracovanie príslušnej užívateľskej zmluvy.

 

IV. Príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov

1.         Príprava webovej stránky; komunikácia o tejto webovej stránke; online servis

Pre prípravu našich webových stránok angažujeme poskytovateľov služieb, ktorým dávame k dispozícii osobné údaje. Príslušných poskytovateľov uvádza bod „B. Poverení poskytovatelia a Web Analytics“. Tieto firmy sme si zmluvne zaviazali, že budú s osobnými údajmi zachádzať rovnako starostlivo ako my sami.

Ak by sme sa u jednotlivých funkcií našej ponuky obrátili na angažovaných poskytovateľov služieb alebo sme mali záujem využiť Vaše údaje pre reklamné účely, detailne by sme Vás informovali o príslušnom spracovaní.

2.         Online uzatvorené zmluvy
Sprostredkujeme — ak to je potrebné, po naviazaní kontaktu alebo Vašom prihlásení na akciu — osobné údaje nasledujúcim iným firmám a poskytovateľom služieb v rámci realizácie služby:

–        Hueber Verlag & Editorial Idiomas, Representación y distributión España y Portugal: Macmillan Iberia, S.A.U.Education, Edificio Torre Rioja, Calle Rosario Pino 14-16  Planta 4, 28020 Madrid, Spanien

–        Ufficio di Rappresentanza Italia, Karsten Lux, Piazza Giacomo Puccini 26/A, I-50144 Firenze (FI) Italia

–        Lilian Berloffa, Rua Padre Manoel de Paiva, 401, 09070-230 – Santo André – SP, Brasil

–        Reprezentantka vydavateľstva Hueber Verlag pre Českú republiku a Slovensko, PhDr. Veronika Hutarová, Vilímovská 19, 160 00 Praha 6

–        Andrea Szász, Hueber Verlag - Vertretung Ungarn, H-1036 Budapest, Pacsirtamező u. 7. 4/24.

–        Parsla Muceniece, Hueber Verlag Repräsentantin Baltische Staaten, Weißrussland, Kaliningrad, Staatliches Deutsches Gymnasium Riga, Agenskalns Str. 21a,
Zimmer 145, LV 1048 Riga, Lettland

–        OLF S.A., Case postale 1152, 1701 Fribourg, Schweiz

–        Hueber Verlag Austria GmbH, Frau Mag. Claudia Wallner, Frau Monika Wiegele,
Sulzengasse 2, 1230 Wien, Österreich

Ak protiprávne odopriete svoj platobný záväzok, poskytneme Vaše osobné údaje spoločnosti na vymáhanie pohľadávok.

V. Kritéria doby uloženia osobných údajov

Vaše osobné údaje vymažeme, akonáhle zanikne účel ich uloženia a uloženie nevyžadujú žiadne zákonné predpisy. Štatistické hodnotenia sú realizované len anonymnou formou.

VI. Vaše práva ako príslušnej osoby

V prípade uplatňovania Vašich práv a odvolania Vášho súhlasu sa obráťte na našu osobu, ktorá je poverená ochranou dát.

1.         Voči nám máte tieto práva ohľadne Vašich osobných údajov:

-       právo na informácie,

-       právo na opravu alebo vymazanie,

-       právo na obmedzenie spracúvania,

-       právo vzniesť námietku proti spracovaniu,

-       právo na prenos údajov.

2.         Ak ste nám dali súhlas, môžete ho kedykoľvek s budúcim účinkom odvolať.

3.         Navyše ste oprávnení sťažovať sa naším prostredníctvom orgánu, ktorý vykonáva dozor nad ochranou údajov, na spracovanie Vašich osobných údajov.